www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
21 maja 2018 ..:: E-Rejestracja ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Elektoniczna Rejestracja Pacjenta - Fizjoterapia

  
 Elektroniczna rejestracja pacjenta

Rezerwacja wizyt lekarskich w Medycznym Portalu Informacyjnym przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla Pacjentów kontynuujących leczenie w danej Poradni.

Pacjenci ze skierowaniami, tzn. Pacjenci rozpoczynający leczenie w kolejnej Poradni – rezerwacji wizyty lekarskiej mogą dokonać tylko osobiście lub telefonicznie.

Przyjmujemy Pacjentów do ukończenia 18. roku życia – decyduje DATA WIZYTY, a nie data wydania skierowania lub data zapisania się.
W przypadku Poradni Preluksacyjnej – przyjmujemy Pacjentów do ukończenia 2. roku życia.

Z Medycznego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji, tj.:
- wypełnili formularz rejestracyjny
- aktywowali konto (klikając na link z otrzymanej wiadomości elektronicznej na podany przy rejestracji adres mailowy)

W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Portalu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, a także do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, w tym do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.


Akceptuję regulamin

Aby kontynuować zakceptuj regulamin


  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza