www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
21 maja 2018 ..:: Konkursy na świadczenia medyczne ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 17 maja 2018. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 25 maja 2018r. godz 10,30w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 czerwca 2018r. – 31 maja 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 272 160,00 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938)
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają  zniszczeniu w 3 lata  od daty rozstrzygnięcia konkursu..

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ  


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ponownie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie chirurgii plastycznej przy procedurach chirurgii dziecięcej w zabiegach mikrochirurgicznych
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 19 kwietnia 2018. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 27 kwietnia 2018r. godz 10,30  w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15 maja 2018r. – 14 maja 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 228000 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938)
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają  zniszczeniu w 3 lata  od daty rozstrzygnięcia konkursu..

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ PRZY ZABIEGACH MIKROCHIRURGICZNYCH  


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie neurologii dziecięcej
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.:  25 kwietnia 2018. do godz. 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi:  7 maja 2018r. godz. 10,30w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów:  15 maja 2018r. – 14 maja 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 691200,00 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938)
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają  zniszczeniu w 3 lata  od daty rozstrzygnięcia konkursu..

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ  


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie chirurgii plastycznej przy procedurach chirurgii dziecięcej w zabiegach mikrochirurgicznych
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 12 marca 2018. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 20 marca 2018r. godz 10,30w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 kwietnia 2018r. – 31 marca 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 228000 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938)
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają  zniszczeniu w 3 lata  od daty rozstrzygnięcia konkursu..

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ PRZY ZABIEGACH MIKROCHIRURGICZNYCH  


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie neurochirurgii dziecięcej
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 12 marca 2018. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 20 marca 2018r. godz 10,30w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 kwietnia 2018r. – 31 marca 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 228000 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938)
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają  zniszczeniu w 3 lata  od daty rozstrzygnięcia konkursu..

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ  


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie medycyny ratunkowej
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 14 lutego 2018. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 21 lutego 2018r. godz 10,30w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 marca 2018r. – 28 lutego 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 792000 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938)
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają  zniszczeniu w 3 lata  od daty rozstrzygnięcia konkursu..
 
 

SWKO MEDYCYNA RATUNKOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie medycyny ratunkowej
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 31 stycznia 2018. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 7 lutego 2018r. godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15 lutego 2018r. – 14 lutego 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 792000 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938)
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają  zniszczeniu w 3 lata  od daty rozstrzygnięcia konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ 

 


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
W związku z brakiem ofert przesuwa termin składania ofert do konkursu na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne W ZAKRESIE ORTOPEDII  DZIECIĘCEJ
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 22 stycznia 2018r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 30 stycznia 2018r. godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lutego 2018r. – 31 stycznia 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 675 000 zł   na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1938) .
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne w ww. zakresie . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Oferty ulegają zniszczeniu w 3 lata od daty rozstrzygnięcia konkursu..

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


  
 Konkursu na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, immunohistochemicznych oraz sekcji zwłok i przechowywania zwłok
 
 
Czas trwania umowy: 2 lata 
Termin składania ofert upływa : 25.08.2017r. o godz.. 10.00
Termin otwarcia ofert : 25.08.2017r. o godz. 10.15
Miejsce składania i otwarcia ofert: w siedzibie Szpitala, w Sekretariacie Dyrekcji w budynku F (II piętro)
Regulamin konkursu został udostępniony na stronie internetowej www.nieklanska.pl lub w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki, pon.-pt. w godz. 8.00-14.00 (opłata 10.00 zł jedynie w przypadku odbioru w formie papierowej)
 
Zlecający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedłużenie terminu składania ofert i cennik

 

  
 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie medycyny ratunkowej
Komisja powołana zarządzeniem nr 16/2017 Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ , z dnia 15 marca 2017r., w składzie:
  1. Przewodniczący Wojciech Pawłowski
  2. Członek komisji Sławomir Piwowarczyk
  3. Członek komisji Jolanta Szerszeń
informuje, że:
1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano oferty:

Nazwa oferenta – adres siedziby
Zakres świadczeń zdrowotnych
dr n. med. Dorywalski Tadeusz Warszawa Cienista 71
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
dr n. med. Gomoliński Grzegorz Białystok Poleska 25
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Janikowska-Cieślak Magdalena Kobyłka Ejtnera 7
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Jodkowski Wiktor Stok Lacki Diamentowa 6
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Lechowicz-Wesołowska Elżbieta Warszawa ul. Szobera 4
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Liber Anna Warszawa Szulborska 3
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
MEDCOR Małgorzata Pyrchla SP.Jawna 37-717 Kaszyce Trójczyce 191
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
ADMED Michalski Arkadiusz – Marki ul. Szczepowa 5
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Rzepka Radosław Słupno Jesionowa 18
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Samocki Paweł – Chełm Powstańców Warszawy 3
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Stąpel Piotr – Falenty Al. Hrabska 3
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
AS-MED dr n. med. Szymborska Agnieszka Warszawa Jeziorowa 67
Usługi szpitalne- lekarskie specjalistyczne świadczenia w SOR 
lek. Pawłowski Maciej Warszawa Drewnowskiego 28
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 
lek.Szczepańska Anna Warszawa Waszyngtona 112
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 
lek. Prusiewicz Dorota Warszawa ul. Schroedera 80
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 
lek. Łuczak Alicja Wilcza Góra ul. Jasna 80
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 
lek. Zalewska Ewa Warszawa Królewicza Jakuba 25
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 
lek. Pirska-Żurawska Dagna Warszawa Al.St.Zjednoczonych 46
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 
lek. Bogulska Ewelina Warszawa ul. Narwik 7
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 
lek. Nowak Daria Warszawa ul. Mokra 31
Usługi szpitalne- lekarskie świadczenia w SOR 

 
2. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.nieklanska.pl / konkursy na świadczenia zdrowotne.
 
Warszawa 18 kwietnia 2017r.                                            Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
                                                                                      Wojciech Pawłowski
 
Pouczenie
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 21 kwietnia 2017. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 28 kwietnia 2014r. godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15 maja 2017r. – 14 maja 2020r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 554976,00 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1793) . 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie medycyny ratunkowej
  
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 31 marca 2017. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 18 kwietnia 2014r. godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 maja 2017r. – 30 kwietnia 2020r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 6 098 400 zł na okres 3 lat.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1793) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie ortopedii dziecięcej tj.: wykonywania procedur ortopedycznych rozliczanych w grupach JGP H-21, H-22,H-31,H-89
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 14 lutego 2017. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 21 lutego 2014r. do godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 marca 2017r. – 29 lutego 2020r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1793) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne W ZAKRESIE PROCEDUR OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ DOT. ZABIEGÓW OPERACYJNYCH ŚLINIANEK I PRZEWODÓW ŚLINOWYCH
 
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 1 lutego 2017. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 7 lutego 2014r. do godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15 lutego 2017r. – 14 lutego 2020r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1793) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT


  
 Ogłoszenie

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med Jana Bogdanowicza SPZOZ przy ul. Niekłańskiej 4/24, 03-924 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje specjalistyczne oraz świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii szczękowo- twarzowej. Przedstawiony zakres rzeczowy w załączniku nr.1.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: statystyka@nieklanska.pl do dnia 16.12.2016r.

 

  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: 
 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne w zakresie:
 
1.  ORTOPEDII DZIECIĘCEJ
2.  NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.:  16 stycznia 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 24 stycznia 2016r. o godz 10,30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia  i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 lutego 2017r. – 31 stycznia 2020r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2016r.Dz.U. poz.1793) .
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:
 
CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne i inne nie szpitalne W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECIĘCEJ
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 30 listopada 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 7 grudnia 2016r. o godz 10,30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia  i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15 grudnia  2016r. – 31 grudnia 2019r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2016r.Dz.U. poz.1793) .
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECIĘCEJ CPV 85112200-9

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECIĘCEJ CPV 85112200-9


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - CPV 85111000-0 usługi szpitalne w zakresie ANESTEZJOLOGII DZIECIĘCEJ 

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 5 grudnia 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 13 grudnia 2016r. o godz 10,30 w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2021r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581ze zm.) .

Ogłoszenie o konkursie i Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Zmiany do umowy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT W ZAKRESIE ANESTEZIOLOGII DZIECIĘCEJ CPV 85111000-0


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego wraz z dzierżawą pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby udzielania w/w świadczeń zdrowotnych
 
 
Czas trwania umowy: 3 lata 
Termin i składania ofert upływa : 18 października 2016r. o godz. 12.00
Termin otwarcia ofert : 18 października 2016r. o godz. 12.15
Miejsce składania i otwarcia ofert: w siedzibie Szpitala, w Sekretariacie Dyrekcji w budynku F (II piętro)
Regulamin konkursu został udostępniony na stronie internetowej www.nieklanska.pl lub w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki, pon.-pt. w godz. 8.00-14.00 (opłata 10.00 zł jedynie w przypadku odbioru w formie papierowej)
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WRAZ Z DOKUMENTAMI 


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne w zakresie:
1. ortopedii dziecięcej
2. neurologii dziecięcej
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 15 listopada 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 22 listopada 2016r. o godz 10,30 w siedzibie udzielającego zamówienia i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 grudnia 2016r. – 30 listopada 2019r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581ze zm.) .

Ogłoszenie o konkursie

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ CPV 85112200-9

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ CPV 85112200-9


  
 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - CPV 85143000-3 -  w zakresie logopedii dziecięcej
 
Komisja powołana zarządzeniem nr 63/2016 Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ , z dnia 29 lipca 2016r., w składzie:
  1. Przewodniczący Wojciech Pawłowski
  2. Członek komisji Magdalena Pernach-Grzęda
  3. Członek komisji Sławomir Piwowarczyk
  4. Członek komisji Jolanta Szerszeń
informuje, że:
 
1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano 2 oferty:
 
Nazwa oferenta – adres siedziby
Zakres usług
Agnieszka Sobczak Lubię Mówić
Świadczenia zdrowotne w zakresie logopedii dziecięcej
Aleksandra Kanciała
Świadczenia zdrowotne w zakresie logopedii dziecięcej
 
2. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.nieklanska.pl / konkursy na świadczenia zdrowotne.
 
 
 
Warszawa 8 września 2016r.                                                Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
                                                                                    Wojciech Pawłowski
 
Pouczenie
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - CPV 85143000-3 w zakresie logopedii dziecięcej
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 31 sierpnia 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 8 września 2016r. o godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15  września 2016r. – 14  września 2019r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581ze zm.) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LOGOPEDII DZIECIĘCEJ CPV 85143000-3


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:
szpitalne świadczenia zdrowotne - CPV 85111000-0 -  w zakresie neurochirurgii dziecięcej
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.:  31 sierpnia 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi:  8 września  2016r. o godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15 września 2016r. – 14 września 2019r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581ze zm.) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ - CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:
szpitalne świadczenia zdrowotne - CPV 85111000-0 -  w zakresie anestezjologii dziecięcej – kwalifikowanie do zabiegów w punkcie konsultacyjnym
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 25 lipca 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 1 sierpnia  2016r. o godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 10 sierpnia 2016r. – 9 sierpnia 2019r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581ze zm.) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII DZIECIĘCEJ - CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań - scyntygrafia
 
Regulamin konkursu został udostępniony na stronie internetowej www.nieklanska.pl lub w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki, pon. - pt. w godz. 8.00-14.00 (opłata 10.00 zł jedynie w przypadku odbioru w formie papierowej)
Termin i miejsce składania ofert upływa: 24.06.2016r. o godz 12.00, w Sekretariacie Dyrekcji ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Termin otwarcia ofert nastąpi: 24.06.2016r. o godz 12.15   .
Czas trwania zamówienia: 2 lata .
 
Zlecający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i dokumenty

Załączniki 2 i 4


  
 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzajuinne nie szpitalne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - CPV 85112200-9 -  w zakresie rehabilitacji dziecięcej
 
Komisja powołana zarządzeniem nr 42/2016 Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ , z dnia 29 kwietnia 2016r., w składzie:
  1. Przewodniczący Wojciech Pawłowski
  2. Członek komisji Sławomir Piwowarczyk
  3. Członek komisji Jolanta Szerszeń
informuje, że:
 
1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano 2 oferty:
 
Nazwa oferenta – adres siedziby
Zakres usług
Centrum Holymed Katarzyna Paczek - Warszawa
Świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacji
Inna Łysenko - Warszawa
Świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacji
 
2. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.nieklanska.pl / konkursy na świadczenia zdrowotne.
 
 
 
Warszawa 24 maja 2016r.                                                Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
                                                                                    Wojciech Pawłowski
 
Pouczenie
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

  
 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju szpitalne świadczenia zdrowotne - CPV 85111000-0 -  w zakresie neurochirurgii dziecięcej
 
 
Komisja powołana zarządzeniem nr 25/2016 Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ , z dnia 18 marca 2016r.., w składzie:
  1. Przewodniczący Wojciech Pawłowski
  2. Członek komisji Sławomir Piwowarczyk
  3. Członek komisji Jolanta Szerszeń
informuje, że:
 
1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano ofertę:
 
Nazwa oferenta – adres siedziby
Zakres usług
Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Izdebski Warszawa
Szpitalne świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii
 
2. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.nieklanska.pl / konkursy na świadczenia zdrowotne.
 
 
 
Warszawa 6 maja 2016r.                                              Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
                                                                                    Wojciech Pawłowski
 
Pouczenie
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:
inne nie szpitalne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - CPV 85112200-9  w zakresie rehabilitacji dziecięcej
 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 17 maja 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 24  maja 2016r. o godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 1 czerwca 2016r. – 31  maja 2019r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581ze zm.) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECIĘCEJ CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne i inne nie szpitalne


  
 Ogłoszenie
DYREKTOR
Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24
 
ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego, w rodzaju:

szpitalne świadczenia zdrowotne - CPV 85111000-0 -  w zakresie neurochirurgii dziecięcej

 
Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl
Termin i miejsce  składania ofert.: 29 kwietnia 2016r. do godz 10,00, Dział Kadr ul. Niekłańska 4/24, wejście od ul. Londyńskiej, budynek F, II piętro
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi: 6 maja 2016r. o godz 10,30 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.
Czas trwania umów: 15  maja 2016r. – 14  maja 2019r.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2015r.Dz.U. poz.581ze zm.) .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU: SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - CPV 85111000-0 – W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ 


  
 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju CPV 85150000-5 –usługi obrazowania medycznego, w zakresie wykonywania i opisywania badań usg.
 
 
Komisja powołana zarządzeniem nr 80/2015 Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ , z dnia 26 października 2015r., w składzie:
  1. Przewodniczący Wojciech Pawłowski
  2. Członek komisji Sławomir Piwowarczyk
  3. Członek komisji Jolanta Szerszeń
informuje, że:
 
1. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano ofertę:
 

Nazwa oferenta – adres siedziby
Zakres usług
Magdalena Nowacka-Mazurek Praktyka Lekarska Specjalistyczna Warszawa
Wykonywanie i opisywanie badań usg

 
2. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.nieklanska.pl / konkursy na świadczenia zdrowotne.
 
 
 
Warszawa 28 stycznia 2016r.                                        Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
                                                                                    Wojciech Pawłowski
 
Pouczenie
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza