www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
22 października 2017 ..:: Nabór Pracowników » Administracja i obsługa ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ
03-924 Warszawaul. Niekłańska 4/24 prowadzi nabór kandydatów na stanowisko
KSIĘGOWEJ/GO
 
WYMAGANIA:
wykształcenie średnie, doświadczenie minimum 5 lat w na samodzielnym stanowisku księgowego,znajomość prawa gospodarczego i podatkowego, kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, obsługa systemów FK oraz arkusza Excel
 
CHARAKTER PRACY:
prowadzenie prac z zakresu rachunkowości i analizy finansowej; dekretacja dokumentacji księgowej, przygotowanie i kompletowanie dokumentacji księgowej, sprawdzanie poprawności dowodów zakupu, terminowe wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowej, przygotowywanie sprawozdań do UM, wystawianie faktur sprzedaży i wprowadzanie do ewidencji VAT, przygotowywanie zestawień do deklaracji PIT, CIT, PFRON, ZUS, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena środków trwałych, roczne plany amortyzacji
 
WARUNKI PRACY:
oferujemy  pracę  w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7,00 – 15,00
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: rekrutacja@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela Główny Księgowy tel. 22/5098315
Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 992). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 listopada 2017 r.
 
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.

  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza