www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
18 sierpnia 2017 ..:: Nabór Pracowników » Administracja i obsługa ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie
POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI NA STANOWISKO
 
REFERENTA
W DZIALE ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH
I STATYSTYKI
 
CHARAKTER PRACY: prowadzenie prac z zakresu analizy ekonomicznej i statystycznej, wystawianie faktur, sporządzanie ofert na usługi medyczne, zbieranie danych marketingowych
 
WYMAGANIA:
  1. wykształcenie średnie lub wyższe,
  2. znajomość środowiska Windows i Microsoft Office w tym Excel,
Preferowane będą osoby z doświadczeniem w planowaniu i rozliczaniu usług medycznych,  mile widziana znajomość języków obcych.
.
 
WARUNKI PRACY: proponujemy pracę w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00 – 15,00, w systemie jednozmianowym.
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres  e-mail rekrutacja@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 992). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 sierpnia 2017r.
 
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela kierownik działu tel. 22-5098287

  
 Ogłoszenie
POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI NA STANOWISKO
 
INSPEKTORA
w DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
WYMAGANIA:
  1. wykształcenie średnie lub wyższe, ze wskazaniem na wyższe prawnicze lub administracyjne
  2. staż pracy 4 lata w tym 2 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych
  3. znajomość środowiska Windows i Microsoft Office w tym Excel
Preferowane będą osoby ze znajomością  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
WARUNKI PRACY:
Proponujemy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00 – 15,00, w systemie jednozmianowym. Informacji udziela kierownik działu tel. 22-5098304
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv + list motywacyjny, przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres  e-mail rekrutacja@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 992). Oświadczam, iż zostałem/Am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 sierpnia 2017r.
 
Oferta jest kierowana na rynek zewnętrzny jak również do wszystkich pracowników szpitala, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i chcą zmienić charakter pracy. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adresy e-mail lub telefonicznie

  
 Ogłoszenie

 

POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI
NA STANOWISKO ROBOTNIKA WYKWALIFIKOWANEGO
 
 
 
CHARAKTER PRACY: konserwacje, naprawy, usuwanie awarii i drobne remonty ślusarki meblowej, drzwiowej i okiennej oraz urządzeń technicznych
 
WYMAGANIA: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie – elektromechanik, mechanik, ślusarz; preferowane osoby z ukończonym kursem  obsługi gazów medycznych, SEP 1 kV, doświadczeniem w pracach konserwacyjnych, znajomością obsługi komputera.
 
WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie podstawowym 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres  e-mail rekrutacja@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2017 r.
 
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela kierownik działu technicznego tel. 22/5098480

  
 Ogłoszenie
POSZUKUJEMY KANDYDATA
NA STANOWISKO
KONSERWATORA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY: konserwacja i naprawa sprzętu medycznego w ramach posiadanych uprawnień i doświadczenia, weryfikacja sprzętu zgłaszanego do naprawy, obsługa urządzenia do dezynfekcji mgiełkowej VHP, konserwacje i naprawy ogólnobudowlane.
 
WYMAGANIA: wykształcenie minimum średnie techniczne lub informatyczne,
preferowane osoby z uprawnieniami: świadectwem odbycia kursu obsługi gazów medycznych i SEP 1 kV.
 
WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. 
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres  e-mail rekrutacja@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 maja 2017r.
 
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela kierownik działu technicznego tel. 22/5098480

  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza