www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
20 marca 2018 ..:: Nabór Pracowników » Administracja i obsługa ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ,  prowadzi nabór kandydatek/ów na stanowisko
KSIĘGOWEJ/GO
 
WYMAGANIA:
wykształcenie średnie, doświadczenie minimum 5 lat  na samodzielnym stanowisku księgowej/go,znajomość prawa gospodarczego i podatkowego, obsługa systemów FK oraz arkusza Excel
 
CHARAKTER PRACY:
prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rozliczanie inwentaryzacji, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i wyposażenia, naliczanie miesięcznej amortyzacji, wycena środków trwałych, sporządzanie rocznych planów amortyzacji
 
WARUNKI PRACY:
oferujemy  pracę  w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7,00 – 15,00
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: rekrutacja@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela Główny Księgowy tel. 22/5098315
Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 992). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 stycznia 2018r.
 
Z wybranymi osobami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. CV nie biorące udziału w procesie rekrutacji są niszczone, zniszczeniu ulegają również dane osobowe po zamknięciu procesu.

  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza