www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
20 marca 2018 ..:: Nabór Pracowników » Inny wyższy personel medyczny ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Informacja
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ
03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24 prowadzi nabór kandydatów na stanowisko
FIZJOTERAPEUTY
 
WYMAGANIA:
wykształcenie wyższe 2 stopnia (tytuł mgr fizjoterapii lub rehabilitacji) . Mile widziane osoby posiadające specjalizację w zakresie rehabilitacji lub w trakcie specjalizacji w zakresie fizjoterapii.
 
WARUNKI PRACY:
oferujemy  pracę w ramach umowy o pracę, w niepełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych pomiędzy  15,00 a 20,00.
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: rekrutacja@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela kierownik Zespołu Rehabilitacji tel. 022-50-98-253
Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2017r. (w przypadku braku ofert bezterminowo)
 
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.
 
 

  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza