www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
17 grudnia 2017 ..:: Nabór Pracowników » Lekarze ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ
03-924 Warszawaul. Niekłańska 4/24 prowadzi nabór kandydatów na stanowisko
 
LEKARZA SPECJALISTY w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży – STARSZEGO ASYSTENTA
 
 
WYMAGANIA: specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży lub w trakcie specjalizacji
 
WARUNKI PRACY:
oferujemy  pracę w poradni zdrowia psychicznego, w ramach umowy o pracę lub kontraktu
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: rekrutacja@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego tel. 022-50-98-390.
 
Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 października 2017 r.
 
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.

  
 Ogłoszenie

Lekarze SOR


  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza