www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
21 maja 2018 ..:: Nabór Pracowników » Niższy personel ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie
POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI
NA STANOWISKO
 
OPERATOR CIŚNIENIOWYCH STERYLIZATORÓW PAROWYCH I GAZOWYCH
 
CHARAKTER PRACY: obsługa sterylizatorów parowych i gazowych oraz urządzeń współpracujących, kontrola skuteczności procesów sterylizacji, przygotowywanie i sterylizacja materiału opatrunkowego i bielizny operacyjnej, prowadzenie wymaganej dokumentacji, w tym obsługa oprogramowania informatycznego, transport materiału, utrzymywanie czystości pomieszczeń i wyposażenia.
 
WYMAGANIA: sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia, umiejętność organizowania pracy własnej.
 
WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie równoważnym, 7 dni w tygodniu, przeciętnie 3755 godzin tygodniowo, okres próbny trwa 3-miesiące.
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres  e-mail rekrutacja@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 lutego 2018 r. ( w przypadku braku ofert bezterminowo)
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Informacji dodatkowych udziela Kierownik Sterylizacji 225098362
 
Administratorem danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im.prof.dr.med.Jana Bogdanowicza SPZOZ 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.
Dane są przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. CV ulegają zniszczeniu po zamknięciu procesu rekrutacji.

 


  
 Ogłoszenie
POSZUKUJEMY KANDYDATA/KI
NA STANOWISKO SPRZĄTACZA/KI
 
CHARAKTER PRACY: mycie, dezynfekcja powierzchni, sprzętów, wyposażenia.
 
WYMAGANIA: sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia, umiejętność organizowania pracy własnej.
 
WARUNKI PRACY: zapewniamy pracę w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w systemie równoważnym do 10 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, okres próbny trwa 3-miesiące, wynagrodzenie 2000,00 zł brutto miesięcznie
 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
cv przyjmujemy wyłącznie elektronicznie na adres  e-mail rekrutacja@nieklanska.pl. Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2017 r. ( w przypadku braku ofert bezterminowo)
Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.
 
 
 

 


  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza