www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
21 maja 2018 ..:: Oddziały » Oddział Neurochirurgiczny ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Neurochirurgiczny tel. (22) 50-98-428
Ordynator lek. med. Mikołaj Eibl
Pielęgniarka Oddziałowa - Agnieszka Michalik (22) 50-98-356
Podoodział Neurologiczny tel. (22) 50-98-453
Ordynator dr n. med. Marta Bogotko-Szarszewska  Zakres działalności oddziału:
 1. Diagnostyka i leczenie operacyjne chorób ośrodkowego układu nerwowego
 2. Urazy wielonarządowe ze szczególnym uwzględnieniem urazów głowy i kręgosłupa
 3. Urazy głowy z objawami wegetatywnymi
 4. Wstrząśnienia mózgu
 5. Stłuczenia mózgu i pnia mózgu
 6. Złamania kości sklepienia czaszki i podstawy czaszki
 7. Otwarte urazy czaszkowe i czaszkowo-mózgowe
 8. Krwawienia śródczaszkowe
 9. Operacje plastyczne defektów czaszki i podstawy czaszki
 10. Powikłania po urazach czaszkowo-mózgowych
 11. Urazy okołoporodowe
 12. Urazy nerwów obwodowych
 13. Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego
  • wodogłowie
  • rozszczepy kręgosłupa z towarzyszącą przepukliną oponową i oponowo rdzeniowa
  • przepukliny mózgowe
 14. Guzy i torbiele mózgowe i w kanale kręgowym
 15. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 16. Powikłania stanów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego /ropnie, ropniaki/
 17. Niektóre postacie padaczki
 18. Wady rozwojowe czaszki -kraniostenozy
 19. Niektóre malformacje naczyniowe
 20. Operacje endoskopowe
 21. Badania dopplerowskie -przezczaszkowe


  Pacjenci przyjmowani są do oddziału w dwóch systemach:

 • w ramach ostrego dyżuru / dla przypadków nagłych/
 • przyjęcia planowe

  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza