www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
18 sierpnia 2017 ..:: Przetarg Publiczny na wynajem powierzchni ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie RNWiU 1/2017

 

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert 10 luty 2017 r. do godz. 1130.
Termin otwarcia ofert 10 luty 2017 r. o godz. 1145.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu złożenia ofert o godz. 11.30.


 

Nr Sprawy RNWiU 1/2017                                                               Warszawa, 16.01.2017r.

 
 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie 03-924, przy ul. Niekłańskiej 4/24
nr tel. (22) 50-98-403; nr fax 50 98 404
www.nieklanska.pl                                    e-mail: zp@nieklanska.pl
 
O G Ł A S Z A      P I S E M N Y
PRZETARG PUBLICZNY
na:
dzierżawę powierzchni pod prowadzenie działalności
SYSTEM TELEWIZJI SZPITALNEJ
 
Czas trwania zamówienia: Czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Termin składania ofert upływa – 03.02.2017r. o godz. 1130.
Termin otwarcia ofert – 03.02.2017r. o godz. 1145
Miejsce składania ofert: w siedzibie Wydzierżawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Wydzierżawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.
Regulamin przetargu został udostępniony na stronie internetowej: www.nieklanska.pl lub w Dziale Zamówień Publicznych, pon. - pt. w godz. 800-1400,(opłata 15,00 zł. jedynie w przypadku odbioru w formie papierowej).
 
Wadium ogółem – 1.000,00 zł
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 1130.
 
Wadium w formie przelewu na rachunek Wydzierżawiającego: 21 8769 0002 0680 3607 2000 0010 z dopiskiem „wadium do przetargu - Nr sprawy: RNWiU-1/2017”.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
Załączniki:

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 - REGULAMIN DZIERŻAWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - REGULAMIN DZIERŻAWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY - WYKAZ USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 6 - DRUK OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE O WIZJI LOKALNEJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 27.01.2017

Modyfikacja oraz odpowiedzi na pytania 01.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza