www.mazowia.pl Szpital Dzieciecy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

  Szukaj
21 maja 2018 ..:: Przetarg Publiczny na wynajem powierzchni ::..   Zaloguj
 Menu

  
 Ogłoszenie RNWiU 2/2017

 Nr Sprawy RNWiU 2/2017                                                               Warszawa, 09.11.2017r. 

 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie 03-924, przy ul. Niekłańskiej 4/24
nr tel. (22) 50-98-403; nr fax 50 98 404
www.nieklanska.pl                                    e-mail: zp@nieklanska.pl
 
O G Ł A S Z A P I S E M N Y
PRZETARG PUBLICZNY
na:

dzierżawę nadbudówki wschodniej części dachu budynku E

 
Czas trwania zamówienia: Czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Termin składania ofert upływa – 24.11.2017 r. o godz. 1130.
Termin otwarcia ofert – 24.11.2017 r. o godz. 1145
Miejsce składania ofert: w siedzibie Wydzierżawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Wydzierżawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.
Regulamin przetargu został udostępniony na stronie internetowej: www.nieklanska.pl
Wadium ogółem – 400, 00 zł
Łączna powierzchnia dachu przeznaczona do dzierżawy wynosi 28 m2
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 1130.
 
Wadium w formie przelewu należy wnieść na rachunek Wydzierżawiającego nr rachunku: 21 8769 0002 0680 3607 2000 0010 z dopiskiem „wadium do przetargu - Nr sprawy: RNWiU-2/2017”.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
 
Załączniki:
 

Regulamin

Załącznik nr 1 – Druk oferta

Załącznik Nr 2 - Regulamin najmu, dzierżawy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o wizji lokalnej

Załącznik Nr 4 - wzór umowy

Załącznik Nr 4 do umowy - Regulamin najmu, dzierżawy

Odpowiedzi na pytania 22.11.2017

Załącznik Nr 4 - wzór umowy po zmianach

Załącznik Nr 2 do umowy - protokół zdawczo-odbiorczy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  
Copyright 2008 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza