Home » O Szpitalu

O Szpitalu

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej jest pierwszym szpitalem dziecięcym zbudowanym w Warszawie po II wojnie światowej. Jest również pierwszą w historii miasta tego typu placówką dla prawobrzeżnej Warszawy, która rozpoczęła działalność w 1959 r.

Dzisiaj Szpital zapewnia opiekę dla mieszkańców Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

Przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia zapewnia pomoc, diagnostykę i specjalistyczne leczenie dzieciom od noworodka do 18. roku życia.

Główną działalnością Szpitala jest świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w następujących obszarach funkcjonalnych:

  • hospitalizacja na oddziałach szpitalnych,
  • leczenie w ramach poradni specjalistycznych,
  • leczenie w SOR – w ramach całodobowej pomocy doraźnej,
  • diagnozowanie w poszczególnych jednostkach diagnostycznych szpitala.

Szpital posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy z miejscami  obserwacyjnymi (5 łóżek)  oraz Izbę  Przyjęć dla  przyjęć planowych,  10 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 280 łóżek etatowych), blok operacyjny, przychodnię przyszpitalną z 13 poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi, poradnię zdrowia psychicznego, zakład diagnostyki laboratoryjnej, zakład diagnostyki obrazowej, zakład rehabilitacji, aptekę zakładową, centralną sterylizację.

Od 21 marca 2006 r. Szpital posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Rozmiar czcionki
Kontrast