Home » Kontakt

Kontakt

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa

Administracja
Sekretariat Szpitala +48 22 672 78 42
+48 22 617 70 73
fax +48 22 672 78 43
e-mail: szpital@nieklanska.pl
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa +48 22 50 98 252
Główny Księgowy +48 22 672 70 59
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości +48 22 50 98 438
Rzecznik Prasowy +48 22 50 98 438
Kasa +48 22 50 98 295
Dział Księgowości +48 22 50 98 366
Dział Organizacji i Analiz +48 22 50 98 279
Dział Kadr +48 22 50 98 259
Dział Zamówień Publicznych +48 22 50 98 403
Dział Informatyki +48 22 50 98 345
Dział Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki +48 22 50 98 231
+48 22 50 98 341
Dział Dokumentacji Medycznej Pacjentów +48 22 50 98 210
Dział Administracji i Zaopatrzenia +48 22 50 98 205
Dział Techniczny +48 22 50 98 379
Inspektor Danych Osobowych
Grzegorz Szajerka
e-mail: szpital@nieklanska.pl
Portiernia +48 22 50 98 200
Przychodnia Specjalistyczna
Rejestracja +48 22 50 98 570
+48 22 50 98 571
Zakład Rehabilitacji
Rejestracja +48 22 50 98 326
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja +48 22 50 98 390
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rejestracja +48 22 50 98 308
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Rejestracja +48 22 50 98 291
Oddział Alergologii
Sekretariat +48 22 50 98 242
Oddział Dermatologii
Sekretariat +48 22 50 98 462
Oddział Chirurgii Ogólnej
Sekretariat +48 22 50 98 235
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Sekretariat +48 22 50 98 351
Oddział Otolaryngologii
Sekretariat +48 22 50 98 276
Gabinet konsultacyjny dla Pacjentów ze skierowaniami +48 22 50 98 237
Oddział Neurochirurgii
Sekretariat +48 22 50 98 428
Oddział Neurologii
Sekretariat +48 22 50 98 453
Pracownia EEG VIDEO (gab. 40) +48 22 50 98 436
Pracownia EEG VIDEO (na Oddziale) +48 22 50 98 454
Oddział Okulistyczny
Sekretariat +48 22 50 98 267
Oddział Pediatrii
Sekretariat +48 22 50 98 439
Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia
Sekretariat +48 22 50 98 382
Oddział Intensywnej Terapii
Sekretariat +48 22 50 98 377
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Rejestracja +48 22 50 98 412
Izba Przyjęć Planowych
Gabinet konsultacyjny +48 22 50 98 440

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie,
adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Z poważaniem,

Rozmiar czcionki
Kontrast