Home » Konkursy na świadczenia medyczne

Konkursy na świadczenia medyczne

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w zakresie: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w BLOKU OPERACYJNYM z POP oraz OIT

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV zakresie: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w BLOKU OPERACYJNYM z POP oraz...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w dziedzinie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, kod zakresu świadczeń: 03.0000.050.17 szpital pediatryczny,...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w dziedzinie neurologii dziecięcej w ODDZIALE NEUROLOGICZNYM

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w ramach lekarskich dyżurów w Oddziale Neurologicznym w rodzaj świadczeń zdrowotnych: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w dziedzinie neurologii...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

Ogłoszenie konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Formularz ofertowy Wykaz zgłoszonych środków transportu Oświadczenie oferenta Załącznik nr 1 - Formularz cenowy Załącznik nr 2 - Zlecenie na przewóz Załącznik nr 3 - Mapa Warszawy Rozstrzygnięcie konkursu
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań obrazowych medycyny nuklearnej – scyntygrafii

Ogłoszenie konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Formularz ofertowy Opis warunków Oświadczenie oferenta Załącznik nr 1 - Oferta cenowa Załącznik nr 2 - Opis warunków Rozstrzygnięcie konkursu
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w ramach lekarskich dyżurów w Oddziale Pediatrii

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w ramach lekarskich dyżurów w Oddziale Pediatrii rodzaj świadczeń zdrowotnych: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w dziedzinie pediatrii, w...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w zakresie procedur medycznych to jest kompleksowych zabiegów rekonstrukcji kręgosłupa JGP PZH 08

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne CPV 85111000-0, kod zakresu świadczeń: 03.0000.050.17 szpital pediatryczny, 03.4571.030.02 neurochirurgia dziecięca hospitalizacja, 03.4581.030.02 ortopedia i...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi świadczone przez personel medyczny – ratowników medycznych, polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w oddziale pediatrycznym, przez indywidualne praktyki ratowników medycznych.

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne CPV 85141000-9 usługi świadczone przez personel medyczny - ratowników...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne w dziedzinie medycyny ratunkowej w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w dziedzinie medycyny ratunkowej, w SZPITALNYM ODDZIALE...
Czytaj więcej

Konkurs – wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych oraz usługi przeprowadzania sekcji zwłok

Ogłoszenie konkursu Oświadczenie oferenta Formularz ofertowy Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 - oferta cenowa Załącznik nr 2
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w zakresach Neurichirurgii, Ortopedii i traumatologii narządu ruchu

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w zakresach: NEUROCHIRURGII kod zakresu świadczeń: 03.0000.050.17...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju usługi szpitalne i usługi świadczone przez personel medyczny – PIELĘGNIARKI, polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez indywidualne praktyki pielęgniarskie w oddziałach

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne CPV 85141000-9 usługi świadczone przez personel medyczny - PIELĘGNIARKI,...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju usługi ambulatoryjne w PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: - usługi ambulatoryjne CPV 85112200-9 W ZAKRESACH: 02.1011.001.02, 02.1011.401.02 alergologia dla dzieci, 02.1200.001.02, 02.1200.301.02, 02.1200.401.02 dermatologia i...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w poradni rehabilitacyjnej

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w poradni rehabilitacyjnej - CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne w zakresie rehabilitacji dzieci i...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju usługi ambulatoryjne w PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: - usługi ambulatoryjne CPV 85112200-9 W ZAKRESACH: 02.1011.001.02, 02.1011.401.02 alergologia dla dzieci, 02.1501.001.02, 02.1501.101.02, 02.1501.201.02, 02.1501.301.02, 02.1501.998.02...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w zakresie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w BLOKU OPERACYJNYM z POP oraz OIT

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV zakresie: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w BLOKU OPERACYJNYM z POP oraz...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń z zakresu LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Ogłoszenie konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Formularz ofertowy Opis warunków Badania Oświadczenie oferenta Formularz ofertowy doc Załącznik nr 1 - Oferta cenowa Załącznik nr 3 - Opis warunków Rozstrzygnięcie konkursu
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie CHIRURGII DZIECIĘCEJ, kod zakresu świadczeń: 03.0000.050.17 szpital pediatryczny,...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w dziedzinie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, kod zakresu świadczeń: 03.0000.050.17 szpital pediatryczny,...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego w rodzaju – RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w oddziale pediatrycznym

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne CPV 85141000-9 usługi świadczone przez personel medyczny - ratowników...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego – w dziedzinie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ, kod zakresu świadczeń: 03.0000.050.17 szpital pediatryczny,...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego – w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w BLOKU OPERACYJNYM Z POOP

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w BLOKU OPERACYJNYM Z...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego – w zakresie DIAGNOSTYKI HOLTER EKG

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi ambulatoryjne CPV 85112200-9; w zakresie DIAGNOSTYKI HOLTER EKG polegające na opisywaniu badań. Informacje o warunkach konkursu...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego – ORTOPEDIA ARTROSKOPIA

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne CPV 85111000-0, kod zakresu świadczeń: 03.0000.050.17 szpital pediatryczny, 03.4581.030.02 ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży – REHABILITACJA

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w poradni rehabilitacyjnej - CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne w zakresie rehabilitacji dzieci i...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży – usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE ŚWIADCZENIA W PRELUKSACJI

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE 02.1587.001.02- ŚWIADCZENIA W PRELUKSACJI Informacje o warunkach konkursu na stronie...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ – usługi ambulatoryjne

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESACH 02.1581.001.02, 02.1581.101.02, 02.1581.201.02, 021581.401.02 ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Formularz ofertowy Opis warunków Załącznik nr 1 - Oferta cenowa Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta Rozstrzygnięcie konlursu
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielenie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

Ogłoszenie konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 do umowy - formularz cenowy Załącznik nr 2 do umowy - Zlecenie na przewóz chorego Załącznik nr 3 do umowy Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta Załącznik nr 3 - Wykaz zgłoszonych środków...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchów oddziale szpitalnym CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w oddziale szpitalnym...
Czytaj więcej

Konkurs – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby w/w świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.11.2022r. do 31.10.2025r.

Ogłoszenie konkursu Formularz ofertowy Projekt umowy Projekt umowy najmu Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 - oferta cenowa Załącznik nr 2 - skierowanie Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego wraz z najmem pomieszczeń...
Czytaj więcej

Konkurs – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby w/w świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.11.2022r. do 31.10.2025r.

Ogłoszenie konkursu Projekt umowy Projekt umowy najmu Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 - oferta cenowa Załącznik nr 2 - skierowanie Załącznik nr 2 - regulamin Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - opis warunków Załącznik nr 4 Umowa najmu z załącznikami Odpowiedzi...
Czytaj więcej

Konkurs – na usługi szpitalne – świadczenia lekarskie w oddziałach Neurochirurgii, Dermatologii

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ  Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na świadczenia szpitalne – świadczenia lekarskie w oddziałach Neurochirurgii, Dermatologii w rodzaju:   świadczenia szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne  CPV 85111000-0, w dziedzinie neurochirurgii, kod  zakresu świadczeń: 03.0000.050.17  szpital pediatryczny, 03.4571.030.02 neurochirurgia dla...
Czytaj więcej

Konkurs – na usługi szpitalne – świadczenia lekarskie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po stronie pediatrycznej

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na usługi szpitalne – świadczenia lekarskie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po stronie pediatrycznej w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie medycyny ratunkowej, w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, kod zakresu...
Czytaj więcej

Konkurs – udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań obrazowych medycyny nuklearnej – scyntygrafii w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2024

Ogłoszenie konkursu Formularz Ofertowy Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 - oferta cenowa Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta Załącznik nr 2 - skierowanie Załącznik nr 3 - opis warunków
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w rodzaju usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE OTORYNOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ – kod świadczenia 02.1611.001.02 Informacje o warunkach konkursu...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcejw oddziale szpitalnym OTOLARYNGOLOGII

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej w oddziale szpitalnym OTOLARNGOLOGII kod zakresu...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w dziedzinie chirurgii dziecięcej w oddziale szpitalnym CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ z pododdziałem leczenia oparzeń

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie chirurgii dziecięcej w oddziale szpitalnym CHIRURGII I UROLOGII...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w oddziale szpitalnym CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w oddziale szpitalnym...
Czytaj więcej

Konkurs – udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego w dziedzinie medycyny ratunkowej w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie medycyny ratunkowej w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM kod zakresu...
Czytaj więcej

Konkurs – wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych oraz usługi przeprowadzania sekcji zwłok

Ogłoszenie konkursu Oświadczenie oferenta Formularz ofertowy Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 - oferta cenowa Załącznik nr 2
Czytaj więcej

Konkurs – wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych

Ogłoszenie konkursu Oświadczenie oferenta Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 - oferta cenowa Załącznik nr 3 - opis warunków Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
Czytaj więcej

Konkurs – wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych

Ogłoszenie konkursu Formularz ofertowy Oświadczenie oferenta Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 1 - oferta cenowa Załącznik nr 2 - skierowanie Załącznik nr 3 - opis warunków ODWOŁANIE KONKURSU na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
Czytaj więcej

Konkurs – udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w OIT, BLOKU OPERACYJNYM Z POOP

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: usługi szpitalne; całodobowe świadczenia zdrowotne CPV 85111000-0, w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w OIT, BLOKU OPERACYJNYM...
Czytaj więcej

Konkurs – udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w BLOKU Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w BLOKU Operacyjnym, w rodzaju: CPV 85111000-0, CPV 85141200-1 w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce...
Czytaj więcej

Konkurs – udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w BLOKU Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w BLOKU Operacyjnym, w rodzaju: CPV 85111000-0, CPV 85141200-1 w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich całodobowych świadczeń zdrowotnych w  siedzibie zamawiającego w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne  w ZAKRESIE  DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce  składania...
Czytaj więcej

Konkurs – na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w zakresach: Okulistyki Dziecięcej, Ortopedii Dziecięcej i Preluksacji

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESACH: OKULISTYKI DZIECIĘCEJ, ORTOPEDII DZIECIĘCEJ, PRELUKSACJI. Informacje o warunkach konkursu na...
Czytaj więcej

Konkurs – Na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w BLOKU Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w BLOKU Operacyjnym, w rodzaju: CPV 85111000-0, CPV 85141000-9 w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce...
Czytaj więcej

Konkurs – Na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w zakresach: 1. ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ, 2. NEUROLOGII DZIECIĘCEJ, 3. ORTOPEDII DZIECIĘCEJ, 4.WAD POSTAWY

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESACH: ALERGOLOGII DZIECIĘCEJ, NEUROLOGII DZIECIĘCEJ, ORTOPEDII DZIECIĘCEJ, WAD POSTAWY Informacje o...
Czytaj więcej

Konkurs – Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm) OGŁASZA KONKURS OFERT...
Czytaj więcej

Konkurs – Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – unieważniony

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm) OGŁASZA KONKURS OFERT...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w zakresie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną wraz z punktem konsultacyjnym oraz wezwaniami do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, oraz podejmowaniem interwencji u pacjentów poza wymienionymi jednostkami organizacyjnymi

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w zakresie: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w zakresie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną wraz z punktem konsultacyjnym oraz wezwaniami do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, oraz podejmowaniem interwencji u pacjentów poza wymienionymi jednostkami organizacyjnymi

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w zakresie: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w OIT i w BLOKU OPERACYJNYM...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w ZAKRESACH: anestezji w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną, z punktem konsultacyjnym oraz wezwaniami do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO); anestezjologii i intensywnej terapii w OIT wraz z podejmowaniem interwencji u pacjentów poza oddziałem

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w zakresie: anestezji w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną, z punktem...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR K-4-2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR K-4-2020 udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w  siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w zakresie: anestezji w  BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną, z punktem konsultacyjnym oraz  wezwaniami  do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO), anestezjologii i...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w ZAKRESACH: anestezji w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną, z punktem konsultacyjnym oraz wezwaniami do znieczuleń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO); anestezjologii i intensywnej terapii w OIT wraz z podejmowaniem interwencji u pacjentów poza oddziałem

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w zakresie: anestezji w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną, z punktem...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w ZAKRESACH: anestezji w BLOKU OPERACYJNYM; anestezjologii i intensywnej terapii w OIT

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w zakresie: Anestezji w BLOKU OPERACYJNYM wraz z częścią pooperacyjną, z punktem...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi ambulatoryjne w ZAKRESACH: CHIRURGII DZIECIĘCEJ, OKULISTYKI DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne w CHIRURGII DZIECIĘCEJ, OKULISTYKI DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – LEKARZ SPECJALISTA ANESTEZJOLOG

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ul. Niekłańska 4/24 w związku ze stanem epidemii pilnie poszukuje LEKARZY SPECJALISTÓW ANESTEZJOLOGÓW WARUNKI PRACY: Oferujemy  pracę  lekarzom specjalistom w dziedzinie anestezjologii z doświadczeniem w zakresie anestezjologii dziecięcej. Proponujemy: możliwość wyboru formy i wymiaru zatrudnienia: umowa o pracę lub...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi ambulatoryjne w ZAKRESACH: CHIRURGII DZIECIĘCEJ, NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ, ORTOPEDII DZIECIĘCEJ, OKULISTYKI DZIECIĘCEJ, KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne w CHIRURGII DZIECIĘCEJ, NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ, ORTOPEDII DZIECIĘCEJ, OKULISTYKI DZIECIĘCEJ, KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ Informacje o...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w ZAKRESIE NEUROCHIRURGII

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 usługi szpitalne w ZAKRESIE NEUROCHIRURGII Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi szpitalne w ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 usługi szpitalne w ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I OPERACYJNEGO

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego w BLOKU Operacyjnym z POOP, w rodzaju: CPV 85111000-0, CPV 85141000-9 ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I OPERACYJNEGO Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE DERMATOLOGII i WENEROLOGII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie...
Czytaj więcej

Konkurs – usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świąteczniej opieki zdrowotnej

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.)...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 Zmienia termin składania i rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Informacje o...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII DZIECIĘCEJ – Zmiana terminu

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej  www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs – udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań obrazowych w zakresie medycyny nuklearnej – scyntygrafii

ZAPYTANIE OFERTOWE UMOWA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZAŁĄCZNIK NR.1 - OFERTA CENOWA ZAŁĄCZNIK NR.2 - SKIEROWANIE Osoby do kontaktu: Sławomir Piwowarczyk tel. 22 50 98 287 Anna Bębenek tel. 22 50 98 231 Adres mailowy: statystyka@nieklanska.pl
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi lekarskie w ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ W ODDZIALE I PORADNI

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju: CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ CPV 85112200-9 - Usługi ambulatoryjne w ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII...
Czytaj więcej

Konkurs – Usługi szpitalne w ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce  składania ofert.: 17 maja 2018. do...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie neurologii dziecięcej   Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce  składania...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24   ponownie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie chirurgii plastycznej przy procedurach chirurgii dziecięcej w zabiegach mikrochirurgicznych   Informacje o...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie neurochirurgii dziecięcej   Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce  składania...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie chirurgii plastycznej przy procedurach chirurgii dziecięcej w zabiegach mikrochirurgicznych   Informacje o warunkach konkursu...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie medycyny ratunkowej   Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce  składania...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24 ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85111100-0 – Usługi Szpitalne, w zakresie medycyny ratunkowej   Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.nieklanska.pl Termin i miejsce  składania...
Czytaj więcej

Konkurs

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul.Niekłańska 4/24 W związku z brakiem ofert przesuwa termin składania ofert do konkursu na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w siedzibie zamawiającego, w rodzaju CPV 85112200-9 usługi ambulatoryjne W ZAKRESIE ORTOPEDII  DZIECIĘCEJ   Informacje o warunkach konkursu na...
Czytaj więcej