Home » O Szpitalu

O Szpitalu

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej jest pierwszym szpitalem dziecięcym zbudowanym w Warszawie po II wojnie światowej. Jest również pierwszą w historii miasta tego typu placówką dla prawobrzeżnej Warszawy, która rozpoczęła działalność w 1959 r.

Dzisiaj Szpital zapewnia opiekę dla mieszkańców Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

Przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia zapewnia pomoc, diagnostykę i specjalistyczne leczenie dzieciom od noworodka do 18. roku życia.

Główną działalnością Szpitala jest świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w następujących obszarach funkcjonalnych:

  • hospitalizacja na oddziałach szpitalnych,
  • leczenie w ramach poradni specjalistycznych,
  • leczenie w SOR – w ramach całodobowej pomocy doraźnej,
  • diagnozowanie w poszczególnych jednostkach diagnostycznych szpitala.

Szpital posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy z miejscami  obserwacyjnymi (5 łóżek), 11 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 255 łóżek etatowych), blok operacyjny, przychodnię przyszpitalną z 13 poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi, poradnię zdrowia psychicznego, zakład diagnostyki laboratoryjnej, zakład diagnostyki obrazowej, zakład rehabilitacji, aptekę zakładową, a także centralną sterylizację.

Od 21 marca 2006 r. Szpital posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Opis Szpitala i rodzaju udzielanych świadczeń medycznych w wersji audio