Home » Zrealizowane inwestycje

Zrealizowane inwestycje


Modernizacja sieci zewnętrznych zasilających Szpital w wodę wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

Termin realizacji inwestycji: 24 maja 2018 r.
Wartość inwestycji: 1 600 848,33 zł

Przeprowadzenie modernizacji uzasadnione było koniecznością wymiany starych skorodowanych instalacji. Modernizacja miała na celu dostosowanie standardu instalacji zewnętrznej wodnej do potrzeb Szpitala oraz jej odnowienie. Dotychczasowa instalacja z końca lat 50-tych była w stanie znacznej degradacji technicznej. Brak modernizacji powodował ryzyko całkowitego braku zasilania Szpitala w wodę.
Przeprowadzona modernizacja dostosowała sieć zasilania Szpitala w wodę do stanu eksploatacyjnego o właściwej drożności i niezawodności.Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego – etap 1 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

Termin realizacji inwestycji: 21 listopada 2017 r.
Wartość inwestycji: 122 754 zł

Modernizacja uzasadniona jest koniecznością rozszerzenia bazy łóżkowej Oddziału Pediatrii w Szpitalu. Dostosowanie tych pomieszczeń do obecnych wymogów pozwoli na utworzenie bardzo potrzebnego odcinka oddziału dedykowanego pacjentom wymagającym izolacji (tzw. toksykologii).
Obserwowane obecnie zjawisko bardzo częstych hospitalizacji młodocianych pacjentów po spożyciu różnych substancji często niewiadomego pochodzenia (np. dopalaczy, narkotyków, czy tez alkoholu) determinuje konieczność utworzenia takiego odcinka dla pobudzonych i często agresywnych pacjentów.
W naszym Szpitalu tygodniowo przyjmujemy od kilku do kilkunastu takich pacjentów, którzy będąc w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia stanowią jednocześnie zagrożenie dla pozostałych pacjentów, ich rodziców i personelu Szpitala.
Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Pediatrii znacznie poprawi warunki hospitalizacji pacjentów i ich opiekunów. Inwestycja zwiększy dostępność do usług medycznych dedykowanych najmłodszym pacjentom w rejonie Mazowsza.Zakup dwóch aparatów USG wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Termin realizacji inwestycji: 20 października 2017 r.
Wartość inwestycji: 594 000 zł

Nowe aparaty USG mają większe możliwości obrazowania, co pomaga w postawieniu szybszej i prawidłowej diagnozy.
Zakup aparatów był niezbędny w celu utrzymania wysokich standardów d diagnostyce obrazowej.
Dotychczas w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej używane były dwa aparaty USG, mające za sobą 10 lat pracy. Mimo tego że oba aparaty były jeszcze sprawne, jakość ich obrazu nie zawsze pozwalała na szybką i pewna diagnostykę.
Dzięki inwestycji została zachowana dostępność do tego typu świadczeń zdrowotnych, a także zachowana możliwość diagnozowania na zlecenie oddziałów Szpitala.Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E Szpitala

Termin realizacji inwestycji: 12 czerwca 2017 r.
Wartość inwestycji: 149 778,49 zł

Ze względu na wyeksploatowaną instalację miały miejsce awarie, które uniemożliwiały zasilanie 5 oddziałów szpitalnych w ciepłą wodę. Dotychczasowe interwencje konserwatorów sanitarnych wskazywały jednoznacznie na konieczność wymiany poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i recyrkulacji.
W ramach prac instalacyjnych zostaną wykonane nowe poziomy, a następnie do nowych poziomów zostaną przełączone piony i usunięte stare poziomy instalacji.
Przeprowadzenie modernizacji zapewni dostarczanie ciepłej i zimnej wody do oddziałów w sposób ciągły bez ryzyka awarii.


Projekt pod nazwą „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa mazowieckiego” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kolektory.mazowia.pl.


Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki wraz z adaptacją pomieszczeń” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Projekt pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2009-2016 z udziałem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego


Rozmiar czcionki
Kontrast