Home » Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne
UWAGA
Zamawiający informuje, że począwszy od dnia 13.03.2019 roku wszystkie postępowania prowadzone są przy wykorzystaniu platformy SMARTPzp: https://portal.smartpzp.pl/szpital.nieklanska
Zamówienia Publiczne Art. 4 pkt 8 PZP
Plan Zamówień Publicznych
Wynajem/Dzierżawa
Rozmiar czcionki
Kontrast