Home » Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne
UWAGA
Zamawiający informuje, że postępowania wszczęte od dnia 01.01.2020 r. prowadzone są przy wykorzystaniu platformy marketplanet: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl
Zamawiający informuje, że postępowania prowadzone w okresie od dnia 13.03.2019 roku do dnia 31.12.2019 r. prowadzone są przy wykorzystaniu platformy SMARTPzp: https://portal.smartpzp.pl/szpital.nieklanska
Zamówienia do kwoty 130.000,00 zł
Plan Postępowań
Wynajem/Dzierżawa
Rozmiar czcionki
Kontrast