Home » Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii Zamawiający informuje:
1. Wszystkie postępowania wszczęte po 23.03.2020 niezależnie od progu odbywać się będą w wersji elektronicznej.
2. Wszelka korespondencja pisemna do Działu Zamówień Publicznych ma być składana w Sekretariacie Szpitala.
3. Zaleca się aby ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkie otwarcia ofert w wersji papierowej odbywały się bez udziału Wykonawców i osób trzecich. Wszelkie informacje z otwarcia ofert będą każdorazowo umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamówienia Publiczne
UWAGA
Zamawiający informuje, że postępowania wszczęte od dnia 01.01.2020 r. prowadzone są przy wykorzystaniu platformy marketplanet: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl
Zamawiający informuje, że postępowania prowadzone w okresie od dnia 13.03.2019 roku do dnia 31.12.2019 r. prowadzone są przy wykorzystaniu platformy SMARTPzp: https://portal.smartpzp.pl/szpital.nieklanska
Zamówienia Publiczne Art. 4 pkt 8 PZP
Plan Zamówień Publicznych
Wynajem/Dzierżawa
Rozmiar czcionki
Kontrast