Home » Nabór Pracowników – Lekarze

Nabór Pracowników – Lekarze

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

pilnie zatrudni

LEKARZY SPECJALISTÓW  w dziedzinie otorynolarynologii albo otorynolaryngologii dziecięcej

do pracy w oddziale i poradni laryngologii dziecięcej

Oferujemy pracę:

 • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę,
 • preferujemy oferty pracy w pełnym wymiarze godzin – 48 godzin tygodniowo łącznie  dyżurami.
 • lekarze ze specjalizacją w dziedzinie otorynolaryngologii będą mogli realizować specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej zgodnie z jej programem.

Sposób składania ofert:

cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl , szczegółowych informacji udziela Kierownik Oddziału tel. 22/5098276 lub 723190241 albo Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 225098303

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie zatrudni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
LEKARZY PO STAŻU PODYPLOMOWYM
chętnych do pracy i podjęcia specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej

Posiadamy:

 • wieloprofilową bazę leczniczą,
 • pełne zaplecze diagnostyczne przez 24h/dobę,
 • umowy na staże kierunkowe z innymi jednostkami.

Oferujemy:

 • pracę w doświadczonym specjalistycznym zespole lekarskim,
 • przygotowanie lekarza do podejmowania szybkich i wysokospecjalistycznych działań leczniczych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta,
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w leczeniu stanów nagłych oraz umiejętności kierowania zespołem.
 • możliwość samodzielnych dyżurów w podwójnych pionach dyżurowych po drugim roku specjalizacji.
 • dobre zaplecze socjalne, bezpłatny parking, bonusy z ZFŚS,
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Oczekujemy:

 • ambitnego podejścia do wykonywania zawodu lekarza,
 • odporności na stres i umiejętności pracy w zespole.

Sposób składania ofert:

cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela Kierownik Oddziału tel. 22/5098282 lub 723190238.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie pilnie zatrudni
LEKARZY SPECJALISTÓW w dziedzinie pediatrii lub neonatologii
do pracy w Oddziale Patologii Noworodka i Niemowlęcia

Oferujemy pracę:

 • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną,
 • preferujemy oferty pracy w pełnym wymiarze godzin – 48 godzin tygodniowo łącznie dyżurami.
 • lekarze ze specjalizacją w dziedzinie neonatologii będą mogli realizować specjalizację w dziedzinie pediatrii, zgodnie z jej programem.

W Oddziale Patologii Noworodka i Niemowlęcia hospitalizowane są dzieci w wieku 1-12 miesiąca z chorobami ogólnopediatrycznymi tego okresu życia. Dodatkowo zajmujemy się diagnostyką i leczeniem noworodków oraz niemowląt z problemami nefrologicznymi, w tym wadami wrodzonymi układu moczowego, we współpracy z lekarzami Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej naszego szpitala.

Sposób składania ofert:

cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl , szczegółowych informacji udziela Kierownik Oddziału tel. 22/5098233 lub 723190246 albo Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 225098303

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Zapraszamy lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej do współpracy w Zakładzie Rehabilitacji w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak również dziennej rehabilitacji leczniczej.

Oferujemy pracę:

  • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną,
  • przyjmujemy oferty pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

Nasz Zespół Lekarski specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej oraz rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Leczymy także pacjentów z innymi schorzeniami w wieku od urodzenia do 18 roku życia.

Zainteresowanych zapraszamy do składania cv na adres e-mail kadry@nieklanska.pl.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Oddziału tel. 22/5098253.


Zapraszamy lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży do współpracy w Poradni Zdrowia Psychicznego

Oferujemy pracę:

  • na dogodnych warunkach, w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną,
  • w dogodnym wymiarze godzin,
 • w zespole specjalistów psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Nasz Zespół ma duże doświadczenie kliniczne w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Leczymy także pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi okresu rozwojowego.

Zainteresowanych zapraszamy do składania cv na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Zespołu tel. 22/5098390


Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ul. Niekłańska 4/24
pilnie poszukuje

LEKARZY SPECJALISTÓW ANESTEZJOLOGÓW

WARUNKI PRACY: Oferujemy pracę lekarzom specjalistom w dziedzinie anestezjologii z doświadczeniem w zakresie anestezjologii dziecięcej. Proponujemy: możliwość wyboru formy i wymiaru zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna, możliwość wyboru miejsca pracy OIT lub Blok Operacyjny lub w wymiennie w obu miejscach. Warunki finansowe : 160,00 zł za godzinę świadczenia usług w przypadku umowy kontraktowej.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Cv wraz z propozycją dot. liczby godzin pracy, preferowanych dni, miejsca pracy wraz z oczekiwaniami finansowymi, przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl,

Szczegółowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Dyrektor Szpitala tel.723190250 lub 603407209

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   PILNE !!!

Z wybranymi osobami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.


Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ prowadzi nabór kandydatek/ów na stanowiska

LEKARZY SPECJALISTÓW  w zakresie neurologii dziecięcej

WARUNKI PRACY:

oferujemy  pracę w Oddziale Neurologii oraz poradni dla lekarzy specjalistów w zakresie neurologii dziecięcej, warunki pracy do uzgodnienia.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela Kierownik Oddziału 022-5098433 lub Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa tel. 022-50-98-303.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: bez terminu

Z wybranymi osobami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ prowadzi nabór kandydatek/ów na stanowiska
LEKARZY SPECJALISTÓW w zakresie pediatrii , chirurgii dziecięcej, anestezjologii, ortopedii dziecięcej

WARUNKI PRACY: oferujemy pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla lekarzy pediatrów i chirurgów dziecięcych w Oddziale Intensywnej Terapii z działem anestezjologii, w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , warunki pracy do uzgodnienia.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: cv + list motywacyjny przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: rekrutacja@nieklanska.pl, szczegółowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa tel. 022-50-98-303.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany//a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: bez terminu

Z wybranymi osobami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast