Home » Oddział Alergologiczny

Oddział Alergologiczny

Ordynator Oddziału: dr n. med. Krystyna Koczyńska-Nowacka
Pielęgniarka Oddziałowa: spec. pielęgniarstwa pediatrycznego Mariola Tworek

Kontakt:
Sekretariat Oddziału – tel. +48 22 50 98 242
Pokój lekarski – tel. +48 22 50 98 405

Na Oddziale pracuje wyszkolona kadra, w tym:

  • 2 lekarzy posiadających stopień doktora nauk medycznych
  • 2 lekarzy specjalistów pediatrii i alergologii
  • 8 lekarzy specjalistów pediatrii
  • kilkunastu lekarzy w trakcie specjalizacji
  • 21 pielęgniarek

Do oddziału są kierowani pacjenci z ostrymi stanami chorób alergicznych i ogólnopediatrycznych, a także dzieci do diagnostyki i ustalenia przewlekłego postępowania terapeutycznego w chorobach atopowych i astmie.

Oddział posiada także akredytację do prowadzenia staży cząstkowych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej i lekarzy stażystów.

Szkolenia i praktyki pediatryczne odbywają na naszym Oddziale także studenci IV i V roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarze powracający po przerwie do zawodu lekarza.

W 2009 r. oddział został zmodernizowany, jest dobrze wyposażony, posiada nowoczesne wyposażenie, co umożliwia nam prowadzenie chorych dzieci z zastosowaniem najnowocześniejszych metod leczenia. Personel oddziału – zarówno lekarski, jak i pielęgniarski – aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych krajowych oraz w comiesięcznych szkoleniach szpitalnych stale podnosząc kwalifikacje. Zespół lekarski regularnie publikuje prace naukowe w piśmiennictwie medycznym krajowym i zagranicznym.

Perły Medycyny 2012

III Nagroda w kategorii Oddziały i Pododdziały Specjalistyczne – kliknij aby pobrać
Perły Medycyny – kliknij aby pobrać

Oddział Alergologiczny w 2012 roku został nagrodzony III miejscem w kategorii oddziały specjalistyczne i pododdziały w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2012.

Rozmiar czcionki
Kontrast