Home » Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator: dr Andrzej Waciuta
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Rutkowska

Kontakt:
Sekretariat Oddziału – tel. +48 22 50 98 351 (sekretariat nie zapisuje Pacjentów do poradni specjalistycznej)

Kierunki leczenia:

  • pełny profil traumatologii dziecięcej z zastosowaniem nowoczesnych technik
  • ortopedia dziecięca

Zajmujemy się leczeniem:

  • wrodzonych i nabytych wad stóp ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej w okresie noworodkowym i niemowlęcym (sposobem Ponsetiego)
  • wrodzonego zwichnięcia stawów biodrowych (leczenie zachowawcze i operacyjne)
  • jałowych martwic (choroba Perthesa)
  • mózgowego porażenia dziecięcego
  • dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
  • leczenie noworodkowego ropnego zapalenia stawów
  • leczenie ostrych i przewlekłych zapaleń kości

Leczenie operacyjne jest prowadzone na specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali na bloku operacyjnym. Dzięki wyposażeniu między innymi w Rentgen śródoperacyjny, mikroskop operacyjny, artroskop, wysokiej klasy wiertarki ortopedyczne, zestawy do różnego rodzaju zespoleń, istnieje możliwość świadczenia pełnego zakresu leczenia urazowo-ortopedycznego dzieci.

Rozmiar czcionki
Kontrast