Home » Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny

Ordynator: lek. med. Mikołaj Eibl
Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Michalik

Kontakt:
Sekretariat Oddziału – tel. +48 22 50 98 428
Pielęgniarka Oddziałowa – tel. +48 22 50 98 356

Zakres działalności oddziału:

 • Diagnostyka i leczenie operacyjne chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • Urazy wielonarządowe ze szczególnym uwzględnieniem urazów głowy i kręgosłupa
 • Urazy głowy z objawami wegetatywnymi
 • Wstrząśnienia mózgu
 • Stłuczenia mózgu i pnia mózgu
 • Złamania kości sklepienia czaszki i podstawy czaszki
 • Otwarte urazy czaszkowe i czaszkowo-mózgowe
 • Krwawienia śródczaszkowe
 • Operacje plastyczne defektów czaszki i podstawy czaszki
 • Powikłania po urazach czaszkowo-mózgowych
 • Urazy okołoporodowe
 • Urazy nerwów obwodowych
 • Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego (wodogłowie, rozszczepy kręgosłupa z towarzyszącą przepukliną oponową i oponowo rdzeniowa,przepukliny mózgowe)
 • Guzy i torbiele mózgowe i w kanale kręgowym
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • Powikłania stanów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego /ropnie, ropniaki/
 • Niektóre postacie padaczki
 • Wady rozwojowe czaszki -kraniostenozy
 • Niektóre malformacje naczyniowe
 • Operacje endoskopowe
 • Badania dopplerowskie -przezczaszkowe

Pacjenci przyjmowani są do oddziału w dwóch systemach:

 • w ramach ostrego dyżuru / dla przypadków nagłych/
 • przyjęcia planowe
Rozmiar czcionki
Kontrast