Home » Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

Ordynator: dr n. med. Marta Bogotko
Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Rowińska

Kontakt:
Sekretariat Oddziału – tel. +48 22 50 98 453