Home » Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ordynator Oddziału: lek. Jerzy Wassermann (specjalista chirurgii dziecięcej, ortopeda-traumatolog, specjalista medycyny ratunkowej)
Z-ca Ordynatora Oddziału: lek. Anna Janus-Młodawska (specjalista medycyny ratunkowej)
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Walentowicz

Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stanowią lekarze, pielęgniarki i ratownicy systemu w rozumieniu ustawy o ratownictwie medycznym: specjaliści medycyny ratunkowej, pediatrzy, chirurdzy dziecięcy.

Na oddziale prowadzony jest całodobowy dyżur, gdzie przyjmowani i diagnozowani są pacjenci do 18. roku życia z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia, zgłaszający się samodzielnie z opiekunami i przywożeni przez zespoły Ratownictwa Medycznego.

W 2013 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił ponad 47 000 specjalistycznych porad lekarskich, z czego prawie 15 500 przypadków zostało hospitalizowanych w trybie ostrodyżurowym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy ma przyznanych 10 miejsc na prowadzenie specjalizacji z medycyny ratunkowej i 6 miejsc do odbywania staży kierunkowych w ramach innych specjalizacji (m.in. medycyny rodzinnej czy alergologii).

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem na nowym – oddanym w 2013 roku – oddziale, który pozwala nam w nowoczesny sposób prowadzić obserwację, nadzór i leczenie pacjentów w nawet najcięższym stanie, zapewniając odpowiedni poziom opieki już na tym pierwszym etapie pobytu w naszym Szpitalu.

Zaplecze diagnostyczne SOR stanowi nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej z cyfrowym systemem obrazowania RTG, spiralną tomografią komputerową i pracownią ultrasonografii.

Na oddziale znajduje się 5-łóżkowa sala obserwacyjna. Wszystkie stanowiska są monitorowane, w tym 2 dostosowane do intensywnej terapii.

Dysponujemy nowoczesnymi unieruchomieniami próżniowymi do stabilizacji złamań, deskami ortopedycznymi i kołnierzami szyjnymi przeziernymi dla promieni RTG. Wyposażenie jest kompatybilne ze sprzętem stosowanym przez zespoły pogotowia ratunkowego. Stosujemy zasadę „jednych noszy”. Oddział posiada mobilny aparat USG, respirator transportowy, pulsoksymetry, mobilne ssaki i inny niezbędny sprzęt.

Zgodnie z zaleceniami konsultantów Medycyny Ratunkowej na naszym oddziale prowadzony jest triage mający na celu natychmiastowe wychwycenie małych pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem życia lub stanami naglącymi, dzięki czemu możemy zapobiec pogarszaniu się zdrowia pacjentów w najcięższym stanie. W związku z tym o kolejności badania oraz diagnostyki decyduje tylko i wyłącznie stan pacjenta oceniany przez personel.


Wizyta Małżonki Prezydenta RP

W dniu 11 lutego 2014 roku Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska odwiedziła nasz Szpital. Okazją do odwiedzin był Światowy Dzień Chorego. W trakcie wizyty Pani Anna uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi – pacjentami naszego Szpitala, a następnie zwiedzała nowo oddane pomieszczenia naszej placówki. Odwiedziła m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Z zainteresowaniem obejrzała nowe pomieszczenia, a także wyposażenie SOR.

Małżonka Prezydenta miała możliwość obserwacji codziennej pracy lekarzy, a także liczby udzielanych świadczeń medycznych w jedynym w Województwie Mazowieckim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dzieci.

Rozmiar czcionki
Kontrast