Home » Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: mgr Izabela Baj
Kontakt: tel. (22) 50-98-291, (22) 50-98-417

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje analizy z zakresu hematologii, koagulologii, serologii grup krwi, biochemii, analityki ogólnej, bakteriologii, immunochemii i diagnostyki chorób alergicznych.

Badania wykonujemy na analizatorach renomowanych, uznanych na całym świecie firm diagnostycznych: BAYER, JOHNSON&JOHNSON, ROCHE, DADE BEHRING, ABBOTT, HYCOR BIOMEDICAL U.S.A. Do wykonania analiz używamy wyłącznie oryginalnych odczynników produkowanych przez w/w firmy.

Potwierdzeniem wiarygodności wykonywanych przez nas analiz są liczne CertyfikatyJakości badań biochemicznych, hematologicznych, immunochemocznych i koagulologicznych uzyskanych w wyniku uczestnictwa naszego laboratorium w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości badań analitycznych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony jest w nowoczesny system komputerowy.

Rejestracja pacjentów: poniedziałek – piątek 8:00 – 10:00
Gabinet pobrań czynny: poniedziałek – piątek 8:00 – 10:00
Odbiór wyników: poniedziałek – piątek 16:00 – 19:00
lub w godzinach pracy rejestracji

Dla pacjentów spoza szpitala oferujemy badania w atrakcyjnych cenach. Pracownia Serologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr J. Bogdanowicza oferuje wykonywanie badań w zakresie:

  • grupa krwi plus przeciwciała odpornościowe,
  • przeciwciała odpornościowe dla kobiet ciężarnych.

Identyfikacja wykrytych przeciwciał odbywa się w Regionalnym Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa ul. Saska 63/75. Koszt identyfikacji w kwocie ok 120 zł ponosi zleceniodawca.