Home » Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji

Kierownik Zakładu: dr n. med. Jolanta Olesińska

.

Wykorzystując fachowość naszych specjalistów w stałej z nimi współpracy, staniecie się Państwo ważnym ogniwem w procesie rehabilitacji Waszych dzieci!

Jak umówić wizytę w Poradni Rehabilitacyjnej?

W pierwszej kolejności należy telefoniczne lub osobiste zgłosić pacjenta do Rejestracji Rehabilitacji.
Następnie niezbędne jest dostarczenie aktualnego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej (ważne 30 dni od daty wystawienia) od lekarza POZ lub innego specjalisty, a także okazanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty rehabilitacyjnej?

Na wizytę u lekarza prosimy pamiętać o zabraniu niezbędnej dokumentacji medycznej (wypisu za szpitala, książeczki zdrowia) oraz badań dodatkowych np. zdjęć rtg, wyniku badania USG, rezonansu magnetycznego.
Udając się na pierwsze spotkanie rehabilitacyjne warto pamiętać o spakowaniu luźnego i wygodnego stroju dla dziecka, a także obuwia na zmianę. Podczas pierwszej wizyty nasi specjaliści udzielą wszelkich wskazówek co do odpowiedniego przygotowania do kolejnych sesji.


Struktura Zakładu Rehabilitacji

Chcąc zapewnić kompleksową opiekę medyczną naszym pacjentom, oferujemy szeroką gamę zajęć.
Prowadzimy wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
W skład Zakładu Rehabilitacji wchodzi Poradnia Rehabilitacyjna oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej prowadzi:

 • Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Obejmujemy opieką dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki z hiperbilirubinemią, hipoglikozą. Dzieci urodzone z małą masą ciała, z zaburzeniami oddechowymi, krwawieniami śródczaszkowymi, z zaburzeniami napięcia mięśniowego i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Rehabilitujemy dzieci z wadami lub urazami układu nerwowego, porażenia nerwów obwodowych (m.in. porażenie nerwu twarzowego, okołoporodowe porażenie splotu barkowego). Prowadzimy rehabilitację dzieci z wrodzonym kręczem szyi. Usprawniamy dzieci z wszelkiego typu opóźnieniem rozwoju motorycznego.
 • Rehabilitację ogólnoustrojową. Prowadzimy rehabilitację dzieci i młodzieży z wadami kręgosłupa, skrzywieniami kręgosłupa, dysfunkcjami będącymi następstwem zmian pourazowych narządu ruchu, dysfunkcjami spowodowanymi wadami wrodzonymi narządu ruchu i inne wymagające rehabilitacji. Rehabilitacja odbywa się w systemie turnusowo-ambulatoryjnym od 3 do 6 tygodni, 5 dni w tygodniu.
 • Dział Fizjoterapii obejmuje opieką:
  · dzieci wymagające rehabilitacji w następstwie urazów narządu ruchu, po zabiegach operacyjnych, po artroskopii. Dzieci z zaburzeniami krążenia w obrębie układu kostnego oraz wadami wrodzonymi w obrębie narządu ruchu.
  · dzieci i młodzież z wadami postawy (skoliozy, choroba Scheuermanna, stopy płasko-koślawe, stopy końsko-szpotawe).

Stosujemy również szeroką gamę zabiegów fizykalnych u dzieci po oparzeniach, ze schorzeniami laryngologicznymi (m.in. wysiękowe zapalenia ucha, otogenne porażenie nerwu twarzowego, przewlekłe zapalenie zatok, przewlekłe zapalenie krtani), ze schorzeniami narządu ruchu, po urazach i w innych przypadkach wymagających zabiegów fizykalnych.


Fizjoterapia

Fizjoterapia to zespół naturalnych metod terapeutycznych bazujących na zjawisku reaktywności organizmu na bodźce – począwszy od biernego ruchu, ćwiczeń fizycznych po bodźce fizykalne.
Głównym celem fizjoterapeuty jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia małego pacjenta.
Nasi fizjoterapeuci – pracując z małym pacjentem – starają się osiągnąć założone cele, poprzez różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując terapie do potrzeb, a także możliwości dziecka.

METODA NDT Bobath (Neuro Developmental Treatment) – opiera się na obserwacji, analizie zaburzeń motorycznych dziecka, szukaniu rozwiązania problemu, wpływie otoczenia na charakter i możliwości adaptacyjne pacjenta w życiu grupy rówieśniczej. Całość postępowania zmierza do poprawy samodzielności małego pacjenta, poprzez zastosowanie odpowiednich technik. U podstaw koncepcji leży normalizacja napięcia mięśniowego oraz „wyzwolenie” wzorców postawy i ruchów dziecka spod wpływu nieprawidłowych odruchów postawy (hamowanie), a także jednoczesne ułatwianie i nauczanie odpowiednich reakcji ruchowych (torowanie).

METODA PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – opiera się na naturalnych ruchach człowieka przebiegających trójpłaszczyznowo, zbliżonych do aktywności dnia codziennego.

Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych osi ciała, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwości zaktywizowania największej liczby mięśni.
METODA SI (Integracja sensoryczna) – jest procesem, dzięki któremu mózg, otrzymując informacje ze wszystkich systemów zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu, tj. kinestezja), dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję ruchową, jak i myślową.

KINESIOTAPING – to metoda terapeutyczna wykorzystująca oklejanie wybranych fragmentów ciała plastrami w celu korekcji, rozluźnienia przemęczonych bądź przykurczonych mięśni, stymulacji osłabionych lub rzadziej używanych mięśni.


Fizykoterapia

Zakład Rehabilitacji posiada sale wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz rozbudowane zaplecze fizykoterapii (oddziaływanie na organizm poprzez bodźce fizyczne), w tym:

 • pole magnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości
 • elektrolecznictwo – elektrostymulacja, prądy interferencyjne, prądy DD, TENS, KOTZA, jonoforeza, galwanizacja
 • laseroterapia
 • światłoterapia – sollux, lampa bioptron
 • ultradźwięki
Rozmiar czcionki
Kontrast