Home » Nabór Pracowników – Pielęgniarki

Nabór Pracowników – Pielęgniarki

ZAPRASZAMY PANIE/PANÓW PIELĘGNIARKI/RZY DO WSPÓŁPRACY

ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKI/RZY W ODDZIAŁACH ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH, ZAPEWNIAMY STABILNE WARUNKI PRACY I PŁACY.

Oferujemy pracę w ramach stosunku pracy, w zgranych zespołach, z możliwością podwyższania kwalifikacji zawodowych w zakresie medycyny związanej z pediatrią.

Sposób składania ofert: cv przyjmujemy wyłącznie na adres e-mail: kadry@nieklanska.pl , szczegółowych informacji udziela Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel. 225098252 lub 51901649.

Oferta musi zawierać oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach administratora oraz swoich prawach”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie.

ZAPRASZAMY !!!