Home » Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Ordynator Oddziału: lek. Piotr Pogorzelski
Pielęgniarka Oddziałowa: specjalista pielęgniarstwa Jolanta Suchocka

Kontakt:
Sekretariat Oddziału – +48 22 50 98 235, e-mail: chirurgia@nieklanska.pl
Pielęgniarka Oddziałowa – +48 22 50 98 384

Zespół lekarski

Ordynator Oddziału
lek. Piotr Pogorzelski, specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej

Zastępca Ordynatora
lek. Bożena Żelewska, specjalista chirurgii dziecięcej

Asystenci
dr n. med. Grzegorz Gomoliński, specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Ewa Bartosiewicz, specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Szymon Wilk, specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej
lek. Krzysztof Adamus, specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Agnieszka Ziemiecka, specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Nikos Sawwidis, specjalista chirurgii dziecięcej

Rezydenci
lek. Marta Januszaniec-Włodarska
lek. Anna Sieńko
lek. Arkadiusz Kowalczyk
lek. Jan Kaczmarczyk

Historia Oddziału

Oddział Chirurgii Ogólnej funkcjonuje od początku istnienia Szpitala, tj. od 1959 r. Początkowo profilem działalności Oddziału była chirurgia urazowo-ortopedyczna. Twórcą i pierwszym ordynatorem została dr Alina Przerwa-Tetmajer, prekursorka leczenia wad wrodzonych układu moczowego, a szczególnie wynicowanego pęcherza moczowego i przetrwałej kloaki. Dr Przerwa-Tetmajer była też założycielką Sekcji Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
Kolejnym wieloletnim ordynatorem Oddziału był dr n. med. Andrzej Hilgier, który kontynuował pracę i rozwijał zakres działalności Oddziału, wprowadzając m.in. nowoczesne metody leczenia choroby Hirschprunga.
W 1993 r. Oddział został podzielony na część urazowo-ortopedyczną i ogólnochirurgiczną, którą objął najmłodszy wówczas w Polsce ordynator – dr n. med. Mirosław Wróbel, prowadzący Oddział do 2010 r. W tym okresie rozszerzono zakres wykonywanych procedur medycznych o techniki mikrochirurgiczne i laparoskopowe. Po modernizacji Oddziału w 2008 r. powstał nowoczesny Pododdział Leczenia Oparzeń.
Obecnie Oddział prowadzony jest przez Doktora Piotra Pogorzelskiego, pod którego kierownictwem został wyróżniony w 2010 r. prestiżową nagrodą „Perły Medycyny”. W 2014 r. zmieniono nazwę Oddziału na Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń.

Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń to:
– odcinek ogólnochirurgiczny z salą urologiczną i salą wzmożonego nadzoru


– pododdział oparzeniowy z salą wzmożonego nadzoru


– odcinek chirurgii jednego dnia

W Oddziale Chirurgii leczymy pacjentów z województwa mazowieckiego, a także z innych regionów kraju. Rocznie na Oddziale hospitalizowanych jest blisko 2000 Pacjentów i wykonuje się około 1500 procedur zabiegowych. Oddział wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu operacji chirurgicznych, w tym chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej.

Główny profil działalności Oddziału obejmuje chirurgię i urologię dziecięcą. Ponadto wykonywane są u dzieci wybrane procedury z zakresu chirurgii plastycznej, chirurgii ręki oraz ortopedii i traumatologii. Prowadzimy również kompleksowe leczenie oparzeń i epidermolysis bullosa.

Oddział jest nowocześnie wyposażony, szczególnie w różnego rodzaju opatrunki specjalistyczne. Na salach opatrunkowych posiadamy mieszaninę tlenu i podtlenku azotu („gazu rozweselającego”) do redukowania stresu i bólu przy drobnych zabiegach, takich jak zakładanie wkłuć dożylnych czy zmiany opatrunków.

Sala operacyjna Oddziału Chirurgii – w ramach Bloku Operacyjnego – dysponuje najnowocześniejszym sprzętem operacyjnym, m.in. kolumnami do laparoskopii, gastroskopii i cystoskopii, mikroskopem operacyjnym, nożem ultradźwiękowym, nożem wodnym, dermatomami.

W Oddziale pracuje 19 pielęgniarek, stale podnoszących swoje kompetencje (m.in. kursy RKO, szczepień, wykonywania i interpretacji EKG), z których większość posiada specjalizację chirurgiczną.

Oddział dysponuje akredytacją do prowadzenia szkolenia lekarzy rezydentów w zakresie chirurgii dziecięcej, staży specjalizacyjnych z chirurgii dziecięcej dla rezydentów innych specjalizacji oraz szkolenia studentów uczelni medycznych w ramach praktyk studenckich.

Przy Oddziale działają dwie poradnie: Poradnia Chirurgii Dziecięcej i Pracownia Badań Urodynamicznych.

Zakres działalności Oddziału

Operacje w trybie jednego dnia
– operacje przepuklin (w tym sp. PIRS)
– operacje wodniaków
– operacje guzków i zmian tkanek miękkich
– wszczepianie protez

Operacje laparoskopowe / torakoskopowe
– operacje żylaków powrózka nasiennego
– operacje pęcherzyka żółciowego (cholecystektomie)
– operacje torbieli jamy brzusznej (np. śledziony, jajnika)
– operacje klatki piersiowej lejkowatej (operacje sp. Nuss’a)
– operacje bariatryczne
oraz operacje ostrodyżurowe, np. usuwanie wyrostka robaczkowego (appendectomia)

Operacje plastyczne
– operacje wrodzonych i nabytych wad ręki i stopy
– operacje urazów ścięgien, nerwów i naczyń
– operacje rekonstrukcyjne, np. zniekształceń pooparzeniowych
– operacje wad uszu (m.in. uszu odstających, wyrośli przydusznych)
– operacje torbieli i pozostałości łuków skrzelowych
– operacje ginekomastii i guzów piersi
– operacje przeszczepów skóry, tłuszczu autogenicznego, plastyki płatowe
– leczenie blizn i przykurczów
– kompleksowe leczenie epidermolysis bullosa (EB) – leczenie ran, niedożywienia, operacje zniekształceń rąk i stóp, gastrostomie, rozszerzanie przełyku

Operacje urologiczne
– operacje spodziectwa
– operacje wnętrostwa
– operacje stulejki
– operacje w obrębie pęcherza moczowego, np. operacje antyrefluksowe
– operacje nerek
– cystoskopie – diagnostyczne i lecznicze

Leczenie oparzeń i ran przewlekłych
– kompleksowe leczenie oparzeń – leczenie zachowawcze i operacyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych opatrunków i sprzętów (m.in. dermatomy, nóż wodny, nóż ultradźwiękowy, systemy podciśnieniowe). Prowadzimy także leczenie matrycami do regeneracji skóry oraz bierzemy udział w badaniu klinicznym preparatu NexoBrid (enzymatyczne usuwanie martwicy skóry)

Leczenie urazów i operacje ostrodyżurowe

Rozmiar czcionki
Kontrast