Home » Wynajem/dzierżawa

Wynajem/dzierżawa

Wynajem powierzchni dachu zlokalizowanego w budynku „E” o łącznej powierzchni 39,60 m2 z przeznaczeniem na zainstalowanie zespołu urządzeń telekomunikacyjnych.

Czas trwania zamówienia:  36 miesięcy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Termin składania ofert upływa: 21.10.2022 r. o godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi: 21.10.2022 r. o godz. 09:30.
Miejsce składania ofert:  w siedzibie Wynajmującego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.
Miejsce otwarcia ofert:  w siedzibie Wynajmującego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.

Ogłoszenie na wynajem powierzchni dachu „E”
Regulamin na wynajem powierzchni dachu budynku „E”
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Regulamin najmu dzierżawy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wizji lokalnej
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy najmu
Załącznik Nr 2 do umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy
Załącznik Nr 5 – Zdjęcie poglądowe dachu budynku E

Regulamin na wynajem powierzchni dachu budynku „E” – Zaktualizowany dn. 11.10.2022 r.
Załącznik Nr 2 – Regulamin najmu/dzierżawy – Zaktualizowany dn. 11.10.2022 r.
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy najmu – Zaktualizowany dn. 11.10.2022 r.
Wyjaśnienie i modyfikacja treści Regulaminu


Przetarg publiczny na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku „H” o łącznej powierzchni 146,81 m2.

Czas trwania zamówienia:  36 miesięcy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Termin składania ofert upływa: 10.10.2019r. o godz. 09:45.
Termin otwarcia ofert: 10.10.2019r. o godz. 10:00.
Miejsce składania ofert:  w siedzibie Wynajmującego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.
Miejsce otwarcia ofert:  w siedzibie Wynajmującego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie na wynajem powierzchni budynku „H”
Regulamin na wynajem powierzchni budynku „H”
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu najmu
Załącznik Nr 2 – Regulamin najmu dzierżawy
Załącznik Nr 3 – Plan pomieszczeń
Załącznik Nr 4 – Wykaz opłat
Załącznik Nr 5 – Opis stanu pomieszczeń
Załącznik Nr 6 – Druk oferty
Załącznik Nr 7 – Wzór umowy najmu

Rozmiar czcionki
Kontrast