Home » Wynajem/dzierżawa

Wynajem/dzierżawa

Przetarg publiczny na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku „H” o łącznej powierzchni 146,81 m2.

Czas trwania zamówienia:  36 miesięcy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Termin składania ofert upływa: 10.10.2019r. o godz. 09:45.
Termin otwarcia ofert: 10.10.2019r. o godz. 10:00.
Miejsce składania ofert:  w siedzibie Wynajmującego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.
Miejsce otwarcia ofert:  w siedzibie Wynajmującego, w Dziale Zamówień Publicznych – budynek „F”, II p.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie na wynajem powierzchni budynku „H”
Regulamin na wynajem powierzchni budynku „H”
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu najmu
Załącznik Nr 2 – Regulamin najmu dzierżawy
Załącznik Nr 3 – Plan pomieszczeń
Załącznik Nr 4 – Wykaz opłat
Załącznik Nr 5 – Opis stanu pomieszczeń
Załącznik Nr 6 – Druk oferty
Załącznik Nr 7 – Wzór umowy najmu

Rozmiar czcionki
Kontrast