Home »

Konkurs – Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

DYREKTOR Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ Warszawa ul. Niekłańska 4/24

Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm)

OGŁASZA KONKURS OFERT

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tj. porady ambulatoryjnej lekarskiej, świadczenia ambulatoryjne pielęgniarskie, porady lekarskie udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, świadczenia pielęgniarskie udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, porady lekarskie udzielone telefoniczne dla wszystkich grup wiekowych w tym dla dzieci poniżej 3 roku życia na obszarze zabezpieczenia powyżej 100 tyś. świadczeniobiorców.

Czas trwania zamówienia:  24 miesiące  
Termin składania ofert upływa – 11.12.2020 r. o godzinie 10:00
Termin otwarcia ofert – 11.12.2020 r. o godzinie 10:15
Miejsce składania i otwarcia ofert: w siedzibie Szpitala, w Sekretariacie Dyrekcji w budynku F (II piętro).

Regulamin konkursu został udostępniony na stronie internetowej: www.nieklanska.pl lub w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych i Statystyki, pon. – pt. w godz. 800-1400, (opłata 10,00 zł. jedynie w przypadku odbioru w formie papierowej).
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
FORMULARZ OFERTOWY
UMOWA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
ZAŁĄCZNIK NR 1 – oferta cenowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie oferenta
ZAŁĄCZNIK NR 3 – opis warunków wykonywania świadczeń zdrowotnych
Protokół otwarcia
Informacja dla oferentów

W dniu 28.12.2020 roku Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza  na  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wybrał Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Rozmiar czcionki
Kontrast